Termeni si conditii

Identitatea firmei și descrierea serviciilor

Site-ul www.results.ro este proprietate a SC SMART IDEAS G&S SRL, înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J40/2246/2002, având Codul Unic de Identificare RO14529258, sediul în București, Str. Grațioasă, Nr. 6, Sector 1, București, punct de lucru în Str. Căpitan Gheorghe Bulugea Nr. 6, sect.2, București, tel. 021.212.01.41.

SMART IDEAS G&S SRL este o agenție de marketing direct și online care oferă următoarele servicii:  Servicii de strategie și consultanță de business, Servicii de research, development și implementare, Servicii de creație – concepte creative, design layout, copywriting, Realizare pagini de destinație și bannere, Servicii de analiză și raportare a campaniilor de marketing offline și online, Servicii de management al bazelor de date, Servicii de producție materiale creative offline, Implementare campanii integrate offline/online, Organizare de evenimente B2B, Servicii de audit al campaniilor online.

 

Protecția datelor cu caracter personal

Conform Legii nr. 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, modificată și completată, precum și ale Legii nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal și protecția vieții private în sectorul comunicațiilor electronice, SMART IDEAS G&S SRL va administra în condiții de siguranță și numai pentru scopurile specificate, datele personale furnizate de persoana vizată.

SMART IDEAS G&S SRL este autorizată ca operator de date cu caracter personal fiind înregistrat la  ANSPDCP (Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal) sub numărul 2354/2009.

SMART IDEAS G&S SRL se obligă să respecte toate drepturile persoanelor vizate, în conformitate cu prevederile legale privind protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date.

În sensul prevederilor Legii nr. 677/2001, datele cu caracter personal se referă la orice informații care pot fi utilizate pentru a identifica o persoană sau pentru a o contacta on-line sau offline. Informațiile personale sunt prelucrate numai cu acordul persoanei vizate (de exemplu, dacă sunt oferite cu bună știință printr-unul dintre formularele on-line, prin participarea la tombole și concursuri, prin înregistrare sau sign-up pe site).

Datele cu caracter personal vor fi prelucrate în scopul derulării unor activități de marketing și publicitate, de promovare a unor produse și servicii, activități media, de relații cu clienții, de cercetare de piață, de statistică, de urmărire și monitorizare a vânzărilor și comportamentul consumatorului.

SMART IDEAS G&S SRL poate prelucra și transmite datele cu caracter personal, în condițiile prevăzute de Legea nr. 677/2001, altor companii cu care se află în relații de parteneriat și numai în temeiul unui angajament de confidențialitate din partea respectivelor companii, prin care garantează că aceste date sunt păstrate în siguranță și că utilizarea și furnizarea acestor informații personale se face conform legislației în vigoare, după cum urmează: furnizori de servicii de marketing, curierat, servicii de plată / bancare, telemarketing sau alte servicii, alte companii cu care SMART IDEAS G&S SRL poate dezvolta programe comune de ofertare pe piață a unor produse și servicii.

Persoana vizată înțelege și acceptă că datele personale pe care le furnizează sunt prelucrate în scopurile mai sus menționate.

Conform Legii nr. 677/2001, orice persoană vizată beneficiază de dreptul de acces, de intervenție asupra datelor, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale și dreptul de a se adresa justiției. Totodată, se garantează respectarea dreptului de opoziție la prelucrarea datelor personale care vă privesc și de a solicita ștergerea datelor, cu excepția datelor a căror prelucrare are caracter obligatoriu, respectiv prelucrări efectuate de serviciile financiare și fiscale, de poliție, justiție, securitate socială.

Pentru exercitarea acestor drepturi orice persoană vizată poate înainta către SMART IDEAS G&S SRL o cerere întocmită în formă scrisă, datată și semnată. Cererea va fi comunicată la adresa SMART IDEAS G&S SRL din Str. Căpitan Gheorghe Bulugea Nr. 6, sect.2, București, având număr de ordine în Registrul Comerțului J40/2246/2002 și Cod unic de înregistrare 14529258, sau prin e-mail la adresa: office@results.ro. În cerere, solicitantul poate arăta dacă dorește ca informațiile să îi fie comunicate la o anumită adresă, care poate fi și de poștă electronică, sau printr-un serviciu de corespondență care să asigure că predarea i se va face numai personal.

 

Politica de cookies

În conformitate cu dispozițiile legislației Uniunii Europene și întrucât SMART IDEAS G&S SRL se obligă să protejeze confidențialitatea persoanelor care accesează acest site, prezentăm în continuare modalitățile de utilizare a cookie-urilor.

Un cookie este un fișier text care conține fragmente de date, colectate automat la accesarea site-ului. Cookie-urile nu sunt periculoase pentru utilizatori și nu pot conține viruși sau alte programe care să dăuneze în vreun fel. Cookie-urile pot fi oricând șterse de utilizatori. Aceste date colectate ajută în procesele de adaptare a conținutului site-urilor, în funcție de nevoile utilizatorilor.

Cookie-urile în sine nu solicită informații cu caracter personal pentru a putea fi utilizate și, în cele mai multe cazuri, nu identifică personal utilizatorii de internet. Datele personale colectate prin utilizarea cookie-urilor pot fi colectate doar pentru a facilita anumite funcționalități pentru utilizator. Aceste date sunt criptate într-un mod care face imposibil accesul persoanelor neautorizate la ele.

Cookie-urile au următorul rol:

•  Măsurarea eficienței site-ului propriu sau al partenerilor noștri, precum și a serviciilor, conținutului și reclamei afișată pe aceste site-uri.

•  Prezentarea informațiilor de interes și a reclamelor pentru fiecare utilizator

•  Oferirea altor servicii și funcții care sunt disponibile doar prin utilizarea cookie-urilor

SMART IDEAS G&S SRL lucrează cu alte companii care plasează cookie-uri pe site-ul www.results.ro. Aceste companii ne ajută să ne desfașurăm activitatea și să ne îmbunătațim produsele și serviciile. Cookie-urile plasate de alte siteuri se află sub controlul și răspunderea acestora.

Câteva din companiile cu care lucrăm :

•  Google (prin serviciile: Google Analytics, Google AdWords, DoubleClick). Gestionarea acestora se face fie din browser, fie din opțiuni pe care Google le pune la dispoziție pe siteurile sale . Prin serviciile Google, SMART IDEAS G&S SRL  măsoară eficiența siteului, serviciilor, conținutului și reclamelor. De asemenea, în anumite momente SMART IDEAS G&S SRL poate avea în desfășurare campanii de promovare, incluzând aici și campanii de remarketing care folosesc cookie-uri.

•  Rețele de socializare (Facebook, Twitter, Linkedin, Google+) și soluții prin care se face gestiunea acestora în cadrul siteului care pot plasa cookie-uri în browserul utilizatorului.

Unele dintre aceste cookie-uri sunt gestionate de SMART IDEAS G&S SRL pentru alte companii, în limitele și cu scopurile precizate mai sus.

Prin accesarea site-ului nostru utilizatorii își exprimă acordul cu privire la utilizarea cookie-urilor.

Fiecare utilizator va putea alege să dezactiveze cookie-urile, însă aceasta înseamnă că întreg istoricul de navigare se va pierde.

Mai multe informații despre cookie-uri și modul acestora de utilizare, se pot afla prin accesarea următoarelor linkuri:

Microsoft Cookies guide
All About Cookies
https://www.youronlinechoices.com/ro/

RomaniaEnglish